Yhdistys on maailmanlaajuinen New Yorkissa suunniteltujen S&S veneiden omistajien ja ihailijoiden muodostama yhteisö. Yhdistys perustettiin Englannissa Cowes Classic Rally'n yhteydessä vuonna 1993 ja se laajeni nopeasti useisiin maihin. Jäsenillä on yhteisenä tekijänä kiinnostus nopeisiin, merikelpoisiin ja kauniisiin S&S veneisiin. Yhdistyksen vuosi- kokous pidetään yleensä lähialueella Euroopassa. Suomessa S&S yhdistys on toiminut lähes 20 vuotta.

Yhdistyksemme tavoitteena on upeiden S&S veneiden näkyvyyden ja purjehduksen edistäminen sekä omistajien yhteistyö niin purjehduksessa kuin veneiden kunnossa- pidossa. Tavoitteena on lisäksi saada kaikki Suomessa purjehtivat S&S veneet ja niiden omistajat jäseniksi täydentämään kansainvä- listä rekisteriä. Pidämme yhdistyksen upeata lippua styyrpuurin saalingin alla. Jäseniä on Euroopassa, Australiassa, USA:ssa ja Japanissa yhteensä 300. Suomi on hyvin edustettu: yhdistykseen rekisteröityjä S&S veneitä purjehtii vesillämme viisikymmentä.

Suomessa valtaosa yhdistykseen kuuluvista veneistä on ns. Classic Swaneja eli S&S toimiston suunnittelemia ja Nautorin vuosina 1967- 82 rakentamia 36-47 jalkaisia sarjaveneitä, Eino Antinojan rakentamia S&S 6.6 ja Antilla veneitä, Ruotsissa rakennettuja IW 31 veneitä, S&S 34 ja 40 veneitä, Sandell&Mäntymäen rakentama Blue Bird 25 sekä useita asiakkaille suunniteltuja veneitä. Monet todellisia venesuunnittelun ja -rakentamisen helmiä.

Suomen S&S yhdistyksen toiminta on hyvin verkottunut, joten jäsenillä on erinomainen mahdollisuus vaihtaa kokemuksia purjeh- duksista ja veneiden ylläpidosta. Suomen yhdistys kokoontuu kolmasti vuodessa: remonttikokous marraskuussa, matka- kertomuskokous maaliskuussa ja Eikan Kryssi elokuussa. Kisa purjehditaan kryssivoittoisena venesuunnittelijaa em. kunniapresidentti Olinia ja venerakentajaa em. kunniajäsen Eikkaa muistellen. Kansainväliset sivut ovat: www.sparkmanstephens.info. Maakohtaiset yhteystiedot jäseneksi liittymiseksi ovat helposti nähtävillä.